REGION PÓŁNOCNY-WSCHÓD

MENEDŻER REGIONU

Tomasz Ligęza

Tel: 515 061 587
tomasz.ligeza[at]hortimex.pl

MENEDŻER SPRZEDAŻY

Lech Guścior

Tel: 515 061 588
lech.guscior[at]hortimex.pl

HANDLOWIEC

Klaudia Chojnicka

Tel: 515 061 592
klaudia.chojnicka[at]hortimex.pl

HANDLOWIEC

Natalia Szczerbińska

Tel: 530 149 255
natalia.szczerbinska[at]hortimex.pl

REGION POŁUDNIOWY-ZACHÓD

MENEDŻER REGIONU

Sebastian Durma

Tel: 515 061 590
sebastian.durma[at]hortimex.pl

MENEDŻER SPRZEDAŻY

Joanna Olszańska

Tel: 515 061 585
joanna.olszanska[at]hortimex.pl

HANDLOWIEC

Katarzyna Maciejec

Tel: 512 442 780
katarzyna.maciejec[at]hortimex.pl

HANDLOWIEC

Natalia Andrzejewska

Tel: 786 442 459
natalia.andrzejewska[at]hortimex.pl