Klauzula informacyjna dla kontrahentów Hortimex

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HORTIMEX Sp. z o.o., ul. Poznańska 212, 62-510 Konin, e-mail:
biuro@hortimex.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych
i ew. windykacji. Podstawą przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO*.
3. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
− dostęp do treści swoich danych,
− prawo ich sprostowania,
− prawo do usunięcia (prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane
są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora),
− prawo do ograniczenia przetwarzania,
− prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
− prawo wniesienia sprzeciwu,
− prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celu zawarcia
umowy.
6. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również w formie profilowania.
7. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne),
aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności
następującym odbiorcom:
− podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
− podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
− innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE