PARTNERZY

PARTNERZY

Siła tkwi
w relacjach

Jesteśmy w samym centrum branży
spożywczej. Od lat współpracujemy
z międzynarodowymi liderami wśród
producentów składników żywności.

800 odbiorców
produkujących w Polsce

35 lat doświadczenia
na dynamicznie
zmieniającym się rynku

Od lat stanowimy pomost kulturowy
i operacyjny między zagranicznymi
rynkami, a polskimi odbiorcami.

Dokładnie rozumiemy oczekiwania
międzynarodowych partnerów
i jesteśmy w stanie bezbłędnie
przenieść je na polską płaszczyznę.
Wieloletnie doświadczenie w takim
modelu współpracy pozwoliło na
wypracowanie stabilnych relacji.

Wyróżnia nas transparentność,
niezawodna komunikacja oraz
współpraca oparta na zaufaniu.

200 z250
wdrożonych projektów
rocznie

Partnerzy cenią nas za:

icon_respect

Szacunek

Producentów składników
traktujemy nie jako dostawców,
a jako klientów. Zawsze
identyfikujemy ich potrzeby.
icon-clarity3

Przejrzystość

Zapewniamy raportowanie na każdych
etapach naszej działalności.
icon-discernment3

Rozeznanie

Mamy dokładnie
zmapowane 90% rynku
przetwórstwa w Polsce.